Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
It’s so hard to forget pain, but it’s even harder to remember sweetness. We have no scar to show for happiness. We learn so little from peace.
Chuck Palahniuk, Diary
Reposted fromLittleJack LittleJack
Bo mam powyżej uszu tego, że nigdy nie mam racji tylko z tej racji, że jestem facetem.
Bo ile razy masz wysłuchiwać od ludzi, że jesteś upierdliwym, wrogo nastawionym dupkiem, zanim się poddasz i naprawdę staniesz się ich wrogiem? Bo nikt nie rodzi się męską szowinistyczną świnią, tylko się nią staje, i coraz częściej winne są temu kobiety.
Po pewnym czasie po prostu zmieniasz front i akceptujesz fakt, że jesteś seksistowskim, fanatycznym, nieczułym, prymitywnym i skretyniałym kretynem. Rację mają kobiety. Ty jesteś w błędzie. Przyzwyczajasz się do tej myśli. Żyjesz tak, jak tego od ciebie oczekują.
— "Udław się" - Chuck Palahniuk
Reposted fromLittleJack LittleJack
Our Generation has had no Great war, no Great Depression. Our war is spiritual. Our depression is our lives.
— Chuck Palahniuk (via chatiment)
Reposted fromLittleJack LittleJack
Reposted fromvesania vesania
Reposted fromvesania vesania
Reposted fromvesania vesania viacytaty cytaty
Reposted fromLittleJack LittleJack
1763 f5dd
Reposted fromTankistD TankistD viatwice twice
Twoje serce to moja piñata.
— Chuck Palahniuk "Niewidzialne potwory"
Reposted fromcaramelsanddebris caramelsanddebris
7023 1619 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
To moje życie i minuta po minucie dobiega ono końca.
— Chuck Palahniuk "Fight Club"
Reposted fromcaramelsanddebris caramelsanddebris
0319 8b2a
Reposted fromLittleJack LittleJack
Nie ma we mnie nic oryginalnego. Jestem zbiorowym dziełem wszystkich, których w życiu poznałam.
— Chuck Palahniuk "Rant"
Reposted fromcaramelsanddebris caramelsanddebris
2876 120e
Reposted fromcaramelsanddebris caramelsanddebris
4175 df09
Reposted fromvesania vesania
9550 2e3c 500
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy
4814 771a 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
3620 748a
Reposted fromwronia wronia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl